เขต
จังหวัด
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
จำนวนโครงการที่ชุมชนขอ
จำนวนโครงการที่อำเภออนุมัติ
1 กรุงเทพมหานคร 44 44 100.0000 78 76
1 นนทบุรี 65 39 60.0000 67 67
1 ปทุมธานี 75 75 100.0000 156 151
1 พระนครศรีอยุธยา 261 135 51.7241 377 364
1 อ่างทอง 91 77 84.6154 296 282
1 ลพบุรี 155 133 85.8065 453 431
1 สิงห์บุรี 54 54 100.0000 256 252
1 ชัยนาท 66 53 80.3030 176 175
1 สระบุรี 139 114 82.0144 325 317
2 ราชบุรี 130 123 94.6154 222 216
2 กาญจนบุรี 122 122 100.0000 334 329
2 สุพรรณบุรี 137 137 100.0000 351 351
2 นครปฐม 132 119 90.1515 207 205
2 สมุทรสาคร 50 50 100.0000 72 72
2 สมุทรสงคราม 45 45 100.0000 82 69
2 เพชรบุรี 116 114 98.2759 204 204
2 ประจวบคีรีขันธ์ 60 52 86.6667 106 106
3 สมุทรปราการ 62 62 100.0000 142 133
3 ชลบุรี 115 108 93.9130 301 258
3 ระยอง 72 67 93.0556 162 161
3 จันทบุรี 95 93 97.8947 270 2,500,232
3 ตราด 47 42 89.3617 78 75
3 ฉะเชิงเทรา 116 77 66.3793 170 5,000,163
3 ปราจีนบุรี 81 81 100.0000 386 386
3 นครนายก 51 51 100.0000 313 313
3 สระแก้ว 74 69 93.2432 2,500,098 98
4 บึงกาฬ 66 46 69.6970 118 118
4 หนองบัวลำภู 74 74 100.0000 113 114
4 ขอนแก่น 248 247 99.5968 334 334
4 อุดรธานี 195 164 84.1026 331 334
4 เลย 112 70 62.5000 113 121
4 หนองคาย 77 58 75.3247 133 132
4 มหาสารคาม 166 164 98.7952 287 287
4 ร้อยเอ็ด 241 133 55.1867 203 7,500,107
4 กาฬสินธุ์ 169 84 49.7041 127 5,000,125
4 สกลนคร 156 115 73.7179 185 2,500,183
4 นครพนม 123 123 100.0000 187 35,000,164
4 มุกดาหาร 66 65 98.4848 102 92
5 สงขลา 159 134 84.2767 491 2,500,486
5 สตูล 45 45 100.0000 248 248
5 ตรัง 109 109 100.0000 552 552
5 พัทลุง 81 81 100.0000 646 616
5 ปัตตานี 144 144 100.0000 381 381
5 ยะลา 72 72 100.0000 366 366
5 นราธิวาส 96 96 100.0000 213 213
6 เชียงใหม่ 255 208 81.5686 666 652
6 ลำพูน 64 64 100.0000 121 119
6 ลำปาง 125 74 59.2000 147 145
6 แพร่ 97 6 6.1856 9 9
6 น่าน 124 123 99.1935 436 434
6 พะเยา 85 72 84.7059 197 197
6 เชียงราย 155 128 82.5806 494 490
6 แม่ฮ่องสอน 56 45 80.3571 150 149
7 นครราชสีมา 361 360 99.7230 1,068 1,057
7 บุรีรัมย์ 236 229 97.0339 312 312
7 สุรินทร์ 199 158 79.3970 7,500,167 10,000,161
7 ศรีสะเกษ 257 238 92.6070 316 2,500,351
7 อุบลราชธานี 273 270 98.9011 350 350
7 ยโสธร 99 94 94.9495 119 118
7 ชัยภูมิ 155 155 100.0000 292 292
7 อำนาจเจริญ 70 52 74.2857 57 57
8 นครศรีธรรมราช 212 170 80.1887 972 3,695,210
8 กระบี่ 66 50 75.7576 327 316
8 พังงา 60 47 78.3333 344 343
8 ภูเก็ต 21 3 14.2857 12 12
8 สุราษฎร์ธานี 164 156 95.1220 7,500,294 10,000,293
8 ระนอง 37 37 100.0000 153 153
8 ชุมพร 87 42 48.2759 104 101
9 อุตรดิตถ์ 84 84 100.0000 114 2,497,908
9 นครสวรรค์ 162 152 93.8272 228 2,500,222
9 อุทัยธานี 87 73 83.9080 83 83
9 กำแพงเพชร 97 83 85.5670 356 354
9 ตาก 79 78 98.7342 401 394
9 สุโขทัย 107 107 100.0000 327 327
9 พิษณุโลก 116 111 95.6897 21,821,993 23,320,035
9 พิจิตร 111 65 58.5586 274 264
9 เพชรบูรณ์ 146 126 86.3014 312 4,815,777
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร