เขต
จังหวัด
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
งบประมาณที่ชุมชนขอ
งบประมาณที่คก.อำเภออนุมัติ
1 กรุงเทพมหานคร 44 44 100.0000 39.87 37.35
1 นนทบุรี 65 39 60.0000 46.35 68.84
1 ปทุมธานี 75 75 100.0000 111.82 109.32
1 พระนครศรีอยุธยา 261 121 46.3602 99.57 92.53
1 อ่างทอง 91 59 64.8352 68.77 62.67
1 ลพบุรี 155 125 80.6452 236.59 219.76
1 สิงห์บุรี 54 54 100.0000 82.83 79.44
1 ชัยนาท 66 53 80.3030 113.73 111.22
1 สระบุรี 139 106 76.2590 190.33 230.23
2 ราชบุรี 129 123 95.3488 199.76 197.47
2 กาญจนบุรี 122 122 100.0000 256.24 253.80
2 สุพรรณบุรี 137 137 100.0000 347.96 347.96
2 นครปฐม 132 102 77.2727 90.82 90.23
2 สมุทรสาคร 50 50 100.0000 30.97 30.97
2 สมุทรสงคราม 45 45 100.0000 39.65 30.85
2 เพชรบุรี 116 114 98.2759 238.99 234.24
2 ประจวบคีรีขันธ์ 60 52 86.6667 115.51 115.51
3 สมุทรปราการ 62 34 54.8387 37.51 37.51
3 ชลบุรี 115 104 90.4348 174.49 168.95
3 ระยอง 72 65 90.2778 140.03 140.03
3 จันทบุรี 95 73 76.8421 145.95 134.07
3 ตราด 47 42 89.3617 66.91 63.11
3 ฉะเชิงเทรา 116 66 56.8966 144.54 132.06
3 ปราจีนบุรี 81 81 100.0000 186.32 186.32
3 นครนายก 51 51 100.0000 86.93 86.93
3 สระแก้ว 74 52 70.2703 127.44 124.94
4 บึงกาฬ 66 45 68.1818 103.23 105.73
4 หนองบัวลำภู 74 40 54.0541 100.00 100.00
4 ขอนแก่น 248 247 99.5968 588.97 589.02
4 อุดรธานี 195 146 74.8718 314.26 325.01
4 เลย 112 50 44.6429 120.03 125.04
4 หนองคาย 77 58 75.3247 141.87 141.87
4 มหาสารคาม 166 137 82.5301 352.46 312.46
4 ร้อยเอ็ด 241 110 45.6432 268.46 286.21
4 กาฬสินธุ์ 169 75 44.3787 187.50 147.50
4 สกลนคร 156 91 58.3333 229.97 214.97
4 นครพนม 123 92 74.7967 222.50 222.50
4 มุกดาหาร 66 65 98.4848 162.45 162.45
5 สงขลา 159 130 81.7610 322.02 341.92
5 สตูล 45 45 100.0000 105.54 105.54
5 ตรัง 109 109 100.0000 261.97 261.06
5 พัทลุง 81 81 100.0000 189.57 184.43
5 ปัตตานี 144 144 100.0000 380.23 377.38
5 ยะลา 72 72 100.0000 179.72 179.72
5 นราธิวาส 96 96 100.0000 239.98 237.48
6 เชียงใหม่ 255 206 80.7843 442.82 393.93
6 ลำพูน 64 64 100.0000 135.10 132.25
6 ลำปาง 125 74 59.2000 159.80 158.17
6 แพร่ 97 6 6.1856 3.24 3.24
6 น่าน 124 107 86.2903 237.04 232.37
6 พะเยา 85 42 49.4118 99.75 99.75
6 เชียงราย 155 128 82.5806 319.03 306.53
6 แม่ฮ่องสอน 56 32 57.1429 55.71 52.89
7 นครราชสีมา 361 359 99.4460 866.66 782.41
7 บุรีรัมย์ 236 228 96.6102 568.84 564.09
7 สุรินทร์ 199 148 74.3719 387.50 362.50
7 ศรีสะเกษ 257 234 91.0506 543.29 610.41
7 อุบลราชธานี 273 236 86.4469 587.67 585.17
7 ยโสธร 99 94 94.9495 227.59 227.59
7 ชัยภูมิ 155 155 100.0000 379.79 324.13
7 อำนาจเจริญ 70 52 74.2857 105.00 127.50
8 นครศรีธรรมราช 212 147 69.3396 328.37 286.78
8 กระบี่ 66 41 62.1212 86.16 80.25
8 พังงา 60 29 48.3333 67.07 67.07
8 ภูเก็ต 21 3 14.2857 3.42 3.42
8 สุราษฎร์ธานี 164 135 82.3171 334.86 330.01
8 ระนอง 37 25 67.5676 50.56 50.56
8 ชุมพร 87 29 33.3333 68.84 66.34
9 อุตรดิตถ์ 84 84 100.0000 187.43 187.24
9 นครสวรรค์ 162 152 93.8272 358.79 352.60
9 อุทัยธานี 87 73 83.9080 179.38 181.88
9 กำแพงเพชร 97 81 83.5052 191.08 202.48
9 ตาก 79 77 97.4684 171.05 165.87
9 สุโขทัย 107 107 100.0000 228.00 228.00
9 พิษณุโลก 116 96 82.7586 202.44 204.71
9 พิจิตร 111 48 43.2432 93.98 93.98
9 เพชรบูรณ์ 146 114 78.0822 262.93 241.24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร